Om Trafikkopplæring til Lett Lastebil m/Tilhenger - Klasse C1E

Stacks Image 131
Trinn 1
Ingen krav til opplæring innen trinn 1 da du allerede er innehaver av førerkort klasse C1 før opplæring klasse C1E starter.

Praktisk opplæring trinn 2
På trinn 2 skal eleven lære å mestre lastebilen og tilhengeren rent kjøreteknisk, uten å måtte rette for mye av oppmerksomheten mot andre trafikanter. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 3. Elevens forutsetninger vil avgjøre timetallet som trengs innenfor dette trinnet.

Praktisk opplæring trinn 3
Trinn 3 omhandler trafikken, der du ikke skal bruke din konsentrasjon på å betjene lastebilen og tilhengeren rent kjøreteknisk, men på å tilpasse din kjøring i forhold til andre trafikanter og til ulike trafikkmiljø. Kjøringen din skal være selvstendig ved kjøring i varierte trafikkmiljø. Kjøremåter som ivaretar egen og andres sikkerhet vil vektlegges. Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 4. Elevens forutsetninger vil avgjøre timetallet som trengs innenfor også dette trinnet.

Praktisk opplæring trinn 4
På trinn 4 skal du være i stand til å kunne kjøre og behandle lastebilen og tilhengeren i samsvar med hovedmålet for opplæringen klasse C1E. Det gjennomføres et 4 timers sikkerhetskurs på veg, hvor du skal kjøre etter en på forhånd planlagt kjørerute