Om Trafikkopplæring til Minibuss m/Tilhenger - Klasse D1E

Stacks Image 247
Trinn 1
Ingen krav til opplæring innen trinn 1 da du allerede er innehaver av førerkort klasse D1 før opplæring klasse D1E starter.

Praktisk opplæring trinn 2
På trinn 2 skal eleven lære å mestre minibussen og tilhengeren rent kjøreteknisk, uten å måtte rette for mye av oppmerksomheten mot andre trafikanter. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 3. Elevens forutsetninger vil avgjøre timetallet som trengs innenfor dette trinnet.

Praktisk opplæring trinn 3
Trinn 3 omhandler trafikken, der du ikke skal bruke din konsentrasjon på å betjene minibussen og tilhengeren rent kjøreteknisk, men på å tilpasse din kjøring i forhold til andre trafikanter og til ulike trafikkmiljø. Kjøringen din skal være selvstendig ved kjøring i varierte trafikkmiljø. Kjøremåter som ivaretar egen og andres sikkerhet vil vektlegges. Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 4. Elevens forutsetninger vil avgjøre timetallet som trengs innenfor også dette trinnet.

Praktisk opplæring trinn 4
På trinn 4 skal du være i stand til å kunne kjøre og behandle minibussen med tilhenger i samsvar med hovedmålet for opplæringen klasse D1E. Det gjennomføres et 4 timers sikkerhetskurs på veg, hvor du skal kjøre etter en på forhånd planlagt kjørerute.

Er du innehaver av førerkort i en av de tyngre førerkortklassene før opplæring til minibuss med tilhenger starter, vil du ha en rettighet til å få fritak for en del av den obligatoriske opplæringen som kreves ved ervervelse av D1E førerkortet. Trafikkskolen vil orientere deg nærmere om disse bestemmelsene.