Om Trafikkopplæring til Minibuss - Klasse D1

Stacks Image 240
Trinn 1 – Grunnkurs tunge kjøretøy
Kurset skal bidra til at eleven får en grunnleggende forståelse for hva kjøring med tunge kjøretøy innebærer og vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling med andre trafikanter.

Praktisk opplæring trinn 2
På trinn 2 skal eleven lære å mestre minibussen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette for mye av oppmerksomheten mot andre trafikanter. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 3. Elevens forutsetninger vil avgjøre timetallet som trengs innenfor dette trinnet.

Praktisk opplæring trinn 3
Trinn 3 omhandler trafikken, der du ikke skal bruke din konsentrasjon på å betjene minibussen rent kjøreteknisk, men på å tilpasse din kjøring i forhold til andre trafikanter og til ulike trafikkmiljø. Kjøringen din skal være selvstendig ved kjøring i varierte trafikkmiljø. Kjøremåter som ivaretar egen og andres sikkerhet vil vektlegges. Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 4. Elevens forutsetninger vil avgjøre timetallet som trengs innenfor også dette trinnet.

Praktisk opplæring trinn 4
På trinn 4 skal du være i stand til å kunne kjøre og behandle minibussen i samsvar med hovedmålet for opplæringen klasse D1. Det gjennomføres et 4 timers sikkerhetskurs på veg, hvor du skal kjøre etter en på forhånd planlagt kjørerute. Videre skal det gjennomføres kurs i ulykkesberedskap, som omhandler hva som forventes av tungbilføreren på et skadested.

Er du innehaver av førerkort i en av de tyngre førerkortklassene før opplæring til minibuss starter, vil du ha en rettighet til å få fritak for en del av den obligatoriske opplæringen som kreves ved ervervelse av minibussførerkortet. Trafikkskolen vil orientere deg nærmere om dette.