Om Trafikkopplæring til Personbil m/Tilhenger - Klasse B96 og Klasse BE


NYE REGLER FRA 19. JANUAR 2013.

Etter at førerkortforskriften er endret i tråd med EUs 3. førerkortdirektiv, kan fire førerkortklasser være aktuelle når man vil trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter bil i klasse B.

Her er en oversikt over samlet tillatt totalvekt for bil og tilhenger.
Fører må selv regne dette ut ved å sjekke vognkortet i bilen på hvor mye bilen kan trekke. Regnestykket går alltid på tillatt totalvekt.

Klasse B

Samlet tillatt totalvekt for bil + tilhenger,
må ikke overskride 3500 kg.

Klasse B kode 96

Samlet tillatt totalvekt for bil + for tilhenger,
ligger i området 3501 – 4250 kg.

Klasse BE
Samlet tillatt totalvekt for bil + for tilhenger,
ligger i området 4251 – 7000 kg.

Klasse C1E
Selv om trekkbilen tilhører klasse B, må føreren ha klasse C1E når tilhengerens tillatte totalvekt overskrider 3500 kg.


Stacks Image 372


OM OPPLÆRINGEN

Trinn 1
Trinn 1 er dekket gjennom opplæringen du har til førerkort klasse B

Praktisk opplæring trinn 2
Trinn 2 omhandler kjøretøyet og tilhengeren. Du skal beherske til og frakobling, sikkerhetskontroll og vurdere vogntogets plassbehov ved kjøring i sving for å nevne noe.
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 3. Elevens forutsetninger vil avgjøre timetallet som trengs innenfor dette trinnet.

Praktisk opplæring trinn 3
Trinn 3 omhandler trafikken, der du ikke skal bruke din konsentrasjon på å betjene bilen og tilhengeren, men på å tilpasse din kjøring i forhold til andre trafikanter og til ulike trafikkmiljø. Kjøringen din skal være selvstendig ved kjøring i varierte trafikkmiljø. Kjøremåter som ivaretar egen og andres sikkerhet vil vektlegges.
Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 4. Elevens forutsetninger vil avgjøre timetallet som trengs innenfor også dette trinnet.

Praktisk opplæring trinn 4
Trinn 4 innbefatter at du skal kunne kjøre og behandle kjøretøyet i samsvar med hovedmålet for opplæringen klasse BE/B96.
Det gjennomførers et 2 timers obligatorisk kurs i sikring og merking hvor teori og praktiske oppgaver inngår. Videre gjennomføres det et 3 timers sikkerhetskurs på veg hvor eleven kjører selvstendig etter en på forhånd planlagt kjørerute.

Er du innehaver av førerkort i en av de tyngre førerkortklassene før opplæringen starter kan du ha en rettighet til fritak fra deler av den obligatoriske opplæringen klasse BE.
Trafikkskolen vil informere deg om dette