Om Trafikkopplæring til Personbil

Stacks Image 185
Trafikalt grunnkurs
Kurset er obligatorisk for alle som skal ta sitt første førerkort, og er på 17 undervisningstimer inkl. mørkekjøringsøvelser.
Tar du kurset i tiden 16. mars – 31. oktober, kan du øvelseskjøre før du har vært med på mørkekjøring, fram til og med 31. januar året etter.
Er du fyllt 25 år er du fritatt fra deler av kurset, men må ha førstehjelp og mørkekjøring.

Teorikurs
Kurset er ikke obligatorisk, men anbefalt. Kurset er på 12 undervisingstimer, og omhandler nødvendig faktastoff som ikke er tatt inn i trafikalt grunnkurs.
For de elever som ikke ønsker å gjennomføre et ordinært teorikurs med klasseroms undervisning, kan trafikkskolen i samarbeid med
www.nettlappen.no tilby et nettbasert teorikurs.
Trafikkskolen er behjelpelig med å skaffe lærebøker/arbeidsbøker.

Praktisk opplæring trinn 2
Trinn 2 omhandler kjøretøyet og kjøretøybehandling, som styring, giring, bremsing og bakkestart for å nevne noe.
Trinn 2 avsluttes med en
obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 3.
Elevens forutsetninger vil avgjøre timetallet som trengs innenfor dette trinnet.

Praktisk opplæring trinn 3
Trinn 3 omhandler trafikken, der du ikke skal bruke din konsentrasjon på å betjene bilen, men på å tilpasse din kjøring i forhold til andre trafikanter og til ulike trafikkmiljø.
Sikkerhetskurs på bane(glattkjøring) ligger i trinn 3, som avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 4, som krever selvstendig kjøring.
Elevens forutsetninger vil avgjøre timetallet som trengs innenfor også dette trinnet.

Praktisk opplæring trinn 4
Trinn 4 er et obligatorisk sikkerhetskurs på veg.
Kurset starter med 2 timer teori som omhandler bilkjøringens risiko.
Deretter skal du gjennomføre ulike landeveiskjøringsøvelser.
Disse kjøreøvelsene fordeles over to dager og kurset avsluttes med 2 timer teori.
Totalt inneholder sikkerhetskurs på veg 13 undervisningstimer.