PRISER - TRAFIKKOPLÆRING TIL PERSONBILTrafikkopplæring

Tid


Pris
Trafikalt Grunnkurs
Trafikalt Grunnkurs - Mørkekjøring
Teorikurs - Undervisning
Kjøretime
Obligatorisk veilledningstime
Sikkerhetskurs på bane
Baneleie NAF
Sikkerhetskurs på veg
Leie av kjøretøy til førerprøven

14 t.
3 t.
12 t.


4 t.

13 t.

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 900,-
1 400,-
1 900,-
650,-
650,-
3 600,-
1 100,-
6 900,-
1 800,-

Gebyr Statens vegvesen
Se http://www.vegvesen.no
Bil
Kjøretimer og teoritimer
Undervisningstimen har en varighet på 45 minutter.