PRISER - TRAFIKKOPPLÆRING TIL PERSONBIL M/TILHENGER, KLASSE B96 OG BETrafikkopplæring - KLASSE B96

Tid


Pris
Kjøretime
Obligatorisk veilledningstime
Lastsikringskurs
Sikkerhetskurs på veg
Lærebok
2 t.
3 t.


kr
kr
kr
kr
kr

750,-
750,-
1 000,-
2 250,-
100,-

BETrafikkopplæring - KLASSE BE

Tid


Pris
Kjøretime
Obligatorisk veilledningstime
Lastsikringskurs
Sikkerhetskurs på veg
Leie av kjøretøy til førerprøven
Lærebok2 t.
3 t.


kr
kr
kr
kr
kr
kr

750,-
750,-
1 000,-
2 250,-
2 100,-
100,-

Gebyr Statens vegvesen
Se http://www.vegvesen.no
Kjøretimer og teoritimer
Undervisningstimen har en varighet på 45 minutter