PRISER - TRAFIKKOPPLÆRING TIL LETT LASTEBILTrafikkopplæring

Tid


Pris
Grunnkurs tunge kjøretøy
Kjøretime
Obligatorisk Veiledningstime
Sikkerhetskurs på veg
Ulykkesberedskapskurs
Lastsikringskurs
Leie av kjøretøy til førerprøven
Lærebok

3 t.


4 t.
9 t.
9 t.


kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 500,-
1 150,-
1 150,-
4 600,-
3 000,-
3 500,-
2 300,-
600,-

Gebyr Statens vegvesen
Se
http://www.vegvesen.no
Kjøretimer og teoritimer
Undervisningstimen har en varighet på 45 minutterC1