PRISER - TRAFIKKOPPLÆRING TIL LETT LASTEBIL M/TILHENGERTrafikkopplæring

Tid


Pris
Kjøretime
Obligatorisk Veiledningstime
Sikkerhetskurs på veg
Leie av kjøretøy til førerprøven
Lærerbok/arbeidsbok4 t.


kr
kr
kr
kr
kr

1 250,-
1 250,-
5 000,-
2 500,-
600,-
C1E
Gebyr Statens vegvesen
Se http://www.vegvesen.no
Kjøretimer og teoritimer
Undervisningstimen har en varighet på 45 minutter