PRISER - TRAFIKKOPPLÆRING TIL MINIBUSSTrafikkopplæring

Tid


Pris
Grunnkurs tunge kjøretøy
Kjøretime
Obligatorisk veiledningstime
Sikkerhetskurs på veg
Ulykkesberedskapskurs
Leie av kjøretøy til førerprøve
Lærerbok/arbeidsbok

3 t.


4 t.
9 t.


kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 500,-
1 150,-
1 150,-
4 600,-
3 000,-
2 300,-
450,-
D1_.
Gebyr Statens vegvesen
Se http://www.vegvesen.no
Kjøretimer og teoritimer
Undervisningstimen har en varighet på 45 minutter