PRISER - TRAFIKKOPPLÆRING TIL MINIBUSS M/TILHENGERTrafikkopplæring

Tid


Pris
Kjøretime
Obligatorisk veiledningstime
Sikkerhetskurs på veg
Leie av kjøretøy til førerprøve
Lærerbok/arbeidsbok4 t.


kr
kr
kr
kr
kr

1 250,-
1 250,-
5 000,-
2 500,-
450,-

D1_.
Gebyr Statens vegvesen
Se http://www.vegvesen.no
Kjøretimer og teoritimer
Undervisningstimen har en varighet på 45 minutter