Skolereglement - Personbil m/Tilhenger

Stacks Image 58
Velkommen til Edvardsen Trafikkopplæring


Edvardsen Trafikkopplæring tilbyr opplæring til førerkort kl. B, BE, B96, C1, C1E, D1 og D1E.

Trafikkskolens mål er at du som elev skal bli fornøyd, trives under opplæringen, består førerprøven og at du etter bestått førerprøve eller gjennomført opplæring er en sikker og god sjåfør.

For å kunne starte opplæring til førerkort klasse BE/B96 må du være fylt 16 år, ha fullført trafikalt grunnkurs og ha med deg bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs, legitimasjon eller førerkort i en anen førerkortklasse.
Du bør ha førerkort klasse B før opplæring starter eller ha gjennomført opplæring i denne førerkortklassen.

Førerkort kl. BE/B96
Aldersgrense for førerprøve/utstedelse av førerkort 18 år

Sperrefrist
Hvis politiet av en eller annen grunn har gitt deg sperrefrist for øvingskjøring og for å ta førerkort, har du ikke lov til å øvelseskjøre i denne tiden. Dette gjelder også kjøretimer ved trafikkskolen. Er du ilagt slik sperrefrist av politiet, plikter du å informere trafikkskolen om dette.

Søknad om førerkort
Før du kan avlegge praktisk prøve ved trafikkstasjonen må du levere søknad på fastsatt skjema. Dette får du hos trafikkskolen, eller du kan søke elektronisk på www.vegvesen.no. Bruker du briller eller linser, må du må ha optikerattest. Behandlingstid for søknaden kan være 3 – 4 uker, så lever søknad i god tid.

Kjøretimer og teoritimer:
Undervisningstimen har en varighet på 45 minutter

Førerprøve
For førerkort klasse BE kreves det at du avlegger en praktisk førerprøve, hvor du skal kjøre personbil med tilhenger. Praktisk prøve med sensor varer ca. 70 minutter og bestilles av trafikkskolen. Eventuell sperrefrist ved stryk er fire uker. Førerkort klasse B96 utstedes av Statens vegvesen etter at trafikkskolen har innmeldt at all obligatorisk opplæring er gjennomført.