Skolereglement - Lett Lastebil m/Tilhenger

Stacks Image 58
Velkommen til Edvardsen Trafikkopplæring


Edvardsen Trafikkopplæring tilbyr opplæring til førerkort kl. B, BE, D1, D1E, C1, C1E.

Trafikkskolens mål er at du som elev skal bli fornøyd, trives under opplæringen, består førerprøven og at du etter bestått førerprøve er en sikker og god sjåfør.

For å kunne starte opplæring/øvelseskjøring til førerkort klasse C1E må du ha førerkort klasse C1 fra før.

Førerkort kl. C1E
Aldersgrense for førerprøve 18 år

Sperrefrist
Hvis politiet av en eller annen grunn har gitt deg sperrefrist for øvelseskjøring og for å ta førerkort, har du ikke lov til å øvelseskjøre i denne tiden. Dette gjelder også kjøretimer ved trafikkskolen. Er du ilagt slik sperrefrist av politiet, plikter du å informere trafikkskolen om dette.

Søknad om førerkort og helseattest
Før du kan avlegge praktisk prøve ved trafikkstasjonen må du levere søknad på fastsatt skjema og helseattest. Søknadsskjema får du hos trafikkskolen eller på din lokale trafikkstasjon. Helseattest får du ved å kontakte din fastlege . Bruker du briller eller linser, må du også ha optikerattest. Behandlingstid for søknaden kan være 3 – 4 uker, så lever søknad og vedlegg i god tid.

Kjøretimer og teoritimer:
Undervisningstimen/kjøretimen har en varighet på 45 minutter

Førerprøve
For førerkort klasse C1E kreves det at du avlegger praktisk førerprøve. Praktisk prøve med sensor varer ca. 65 minutter og bestilles av trafikkskolen. Sperrefrist ved stryk er fire uker.


Bestilling av kjøretime
Du bestiller timer på tlf. 90821791, eller gjør nærmere avtale etter undervisningstimene.

Avbestilling av avtalt opplæring/ timer
Det er viktig at en eventuell avbestilling skjer senest kl. 15:00 dagen i forveien. Må du avbestille senere, eller unnlater å møte til avtalte timer, må du betale for disse.

Oppmøte
Som hovedregel starter praktisk opplæring ved trafikkskolen. Annet oppmøtested kan avtales. Kjøring til/fra vil da regnes inn i tiden du betaler for. I tilfelle forsinkelser har vi en gjensidig plikt til å vente på hverandre inntil 15 minutter.

Forberedelse til praktisk opplæring
Du er selv ansvarlig for at du er skikket til å kjøre. Sørg for at du har fått tilstrekkelig med hvile, og at du ikke er påvirket av alkohol eller annet stoff som for eksempel medisiner, som kan innvirke på din kjøring.

Betaling
All opplæring skal som hovedregel betales på utstedt faktura eller kontant. Opplæringen skal være betalt før praktisk førerprøve gjennomføres.