create own website

Trafikalt Grunnkurs

er et obligatorisk teoretisk kurs som alle under 25 år må gjennomføre før man kan begynne å øvelseskjøre enten privat eller med en trafikkskole

Kan tas fra fylte 15 år

TRAFIKALT GRUNNKURS

  • Trafikalt grunnkurs - er et obligatorisk teoretisk kurs som alle under 25 år må gjennomføre før man kan begynne å øvelseskjøre enten privat eller med en trafikkskole.
  • - Du kan ta kurset fra du fyller 15 år.
  • - Meningen med trafikalt grunnkurs er blant annet å skape en bevissthet rundt risikoen som er knyttet til å ferdes i trafikken. Samtidig vil du kunne ha et godt grunnlag til det grunnleggende som skal til for å kunne øvelseskjøre i trafikken.
  • Kurset er på 17 timer og er felles for alle klasser, opp til klasse B (Personbil)
  • Er du over 25 år, må du kun ta førstehjelp- og mørkekjøringskurset før praktisk eksamen.
  • Husk også å ta med bevis og gyldig legitimasjon når du skal øvelseskjøre, både hos oss og privat.
Mobirise

Mørkekjøring /Trafikant i mørket
er en del av trafikalt grunnkurs som gjennomføres i perioden 1. november til 15. mars.


Mørkekjøring foregår i bil i reelle trafikksituasjoner. Det er trafikklæreren som kjører, mens du som elev er passasjer.
Vi anbefaler deg å ta mørkekjøring så tidlig som mulig i opplæringen.

- Tar du trafikalt grunnkurs i perioden 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset kun gyldig i tiden 16. mars - 31. oktober.

- For å kunne øvelseskjøre i perioden 1. november - 15. mars må du gjennomføre mørkekjøring først.

KONTAKT INFO